sk hu

Kapcsolat

INTERTICKET sro

Partizánska 2 
811 03 Bratislava    
IČO: 44 794 461 
DIČ: 2022833923 
IČ DPH: SK2022833923 
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 58707 / B 

Email: interticket@interticket.sk 

Upozornění! Časový limit na nákup čoskoro vyprší!
odhadovaný zbývající čas:
00:00

položka/y v košíku

celkem:


Time limit has expired. Please, put item(s) in to basket again.