sk hu

Ako nakupovať

Postup pri nákupe vstupeniek cez systém InterTicket

1. Vyhľadávanie podujatí na stránke Interticket.sk
• vyhľadávací riadok
• vyhľadávanie cez hlavné menu stránky

2. Výber vstupeniek
• výber konkrétneho miesta z plánu sály
• výber miest v prípade voľného sedenia/státia
• situácia, keď vstupenky už nie sú k dispozícii

3. Nákupný košík

3.1 Spôsob doručenia
• Poukaz / voucher
• E-Ticket (Hometicket)

3.2 Forma úhrady
• Tatrapay
• Banková karta (Cardpay)

4. Platba
4.1 Údaje o zákazníkovi
4.2 Presmerovanie na stránku banky
• Tatrapay
• Banková karta (Cardpay)

5. Potvrdenie úspešnosti nákupu
6. Chyba pri platbe

7. Žiadosť o faktúru

--------------------------------------------------------------------
Popis služby
Na webovej stránke Interticket.sk môžete získať informácie o podujatiach dostupných v sieti InterTicket, o miestach ich konania, cenách a vstupenkách, ktoré si môžete zakúpiť online priamo na tejto stránke. Po výbere mieste v hľadisku, resp. po zadaní počtu vstupeniek môžete vstupenky uhradiť platbou bankovou kartou alebo prostredníctvom služby Tatrapay a nechať si ich doručiť jedným zo spôsobov doručenia ponúkanom pri konkrétnej objednávke.

1. Vyhľadávanie podujatí

V hlavičke stránky Interticket.sk sa nachádza možnosť zrýchleného vyhľadávania podujatia. Pre vyhľadanie podujatia stačí, ak zadáte názov alebo len prvé začiatočné písmená názvu podujatia. Stlačením tlačidla „OK” alebo „Enter” sa zaháji vyhľadávanie a zobrazia sa podujatia zodpovedajúce zadanému názvu podujatia alebo jeho časti. Ak existuje len jediné podujatie s príslušným názvom, zobrazí sa zároveň aj jeho popis a detailné informácie.

Vo vyhľadávaní Vám pomôžu kategórie v hlavnom menu stránky "Divadlo", "Hudba", "Deti", "Festival", "Kino", "Šport" ako aj panel "Vyhľadávanie podujatí", ktorý sa nachádza pod hlavnou hlavičkou stránky.

• Všetky podujatia
Kliknutím na „Všetky podujatia“ systém ponúkne zoznam podujatí zoradených podľa dátumu konania podujatia vzostupne, pričom je zrejmé, v ktorom meste a na ktorom mieste konania sa koná príslušné podujatie. Kliknutím na názov podujatia sa zobrazia podrobné informácie o podujatí.
• Podľa mesta
Pri každom uvedenom meste je v zátvorkách uvedená informácia o počte podujatí v danom meste. Kliknutím na názov mesta sa jednotlivé podujatia zobrazia v časovom slede vzostupne.
• Podľa miesta konania podujatia
Výsledkom takéhoto vyhľadávania je zoznam miest konania podujatia v abecednom poradí. V zátvorkách je uvedený počet podujatí v danom mieste konania..
• Podľa názvu podujatia
V tomto prípade sa podujatia zobrazia v abecednom poradí. Kliknutím na príslušné začiatočné písmeno názvu podujatia systém ponúkne podujatia, ktorých názov začína príslušným písmenom. Zároveň sú pri každom podujatí uvedené informácie o meste a mieste konania podujatia.
• Podľa dátumu podujatia
Kliknutím na konkrétny dátum sa zobrazí zoznam podujatí príslušného dňa v časovom poradí. Pri každom podujatí je uvedené aj miesto konania podujatia.
Pomocou šípok umiestnených nad kalendárom << a >> je možné prechádzať z mesiaca na mesiac. Ponuka podujatí z predchádzajúcich mesiacov však nebude aktívna.

2. Výber vstupeniek
A/ Výber z plánu sály / Výber konkretných sedadiel
Ak pre predstavenie existuje plán sedenia, môžete ho zobraziť kliknutím na „Vstupenky“. V pláne sály sa môžete pohybovať, zväčšovať ho alebo zmenšovať, prípadne je ožné zobraziť iba konkrétny sektor z celého plánu miest.
• Výber vstupeniek z príslušného sektora
Sektorom označený zelenou farbou obsahuje miesta, ktoré sú k dispozícii na predaj. Po výbere sektora objaví sa detailné hľadisko sektora, kým v dolnej ľavej časti ostane zobrazená miniatúra celkového plánu miest. V miniatúre sú sektory farebne odlíšené. Sektor označený zelenou farbou obsahuje voľné miesta určené na predaj, v červenom sektore sa nenachádzajú miesta na predaj, žltý sektor je Vami vybraný sektor. Plán sály môžete zväčšiť/menšiť, ba aj sa v ňom voľne pohybovať.  Kliknutím na miniatúru celkového plánu miest sa vrátite ku všeobecnému zobrazeniu plánu miest daného podujatia vrátane príslušných sektorov.
• Výber konkrétneho miesta
V celkovom pláne miest alebo v príslušnom sektore si kliknutím môžete vybrať sedadlo  z miest označených zelenou farbou. Posunutím kurzora na konkrétne miesto sedadlo sa automaticky zobrazia informácie o konkrétno mieste. Kliknutím na zvolené miesto sa jeho farba zmení na žltú a vstupenka súčasťou Vášho nákupného košíka. Označené miesta sú pre Vás rezervované len 15 minút od momentu ich označenia, presne  toľko času máte na to, aby ste vykonali celú  transakciu. Po prekročení tohto časového limitu sú označené miesta automaticky vrátené do voľné predaja a sú opäť k dispozícii. Zostávajúci čas na dokončenie transakcie je možné sledovať na ľavej hornej strane plánu miest.
Opakovaním kliknutím sa stav označenej vstupenky zmení z rezervovaného na pôvodný,  t.j. miesto bude opäť k dispozícii.
Ak ste označili všetky Vami želané miesta, kliknite na tlačidlo „Košík”. Znak košíka je permanentne umiestnený v hornej pravej časti plánu miest. Kliknutím na tento znak sa zakaždým môžete informovať o doposiaľ  rezervovaných vstupenkách.
B/ Výber miest v prípade voľného sedenia/státia
Ak ide o predstavenie predstavenia s voľným sedením/státím a hľadisko nedisponuje číslovanými miestami,  vstupenky si môžete objednať kliknutím na "Rýchla voľba". Zadajte želaný počet a vložte ho do košíka. V košíku môžete mať maximálne iba 10 kusov vstupeniek.
Situácia, keď vstupenky už nie sú k dispozícii.

Ak je pri názve podujatia uvedené „Nie je k dispozícii”, znamená to, že v systéme už nie sú voľné miesta určené na voľný predaj.

3. Nákupný košík
V košíku sa nachádza zoznam vybraných (označených) vstupeniek. Každá položka obsahuje názov podujatia, miesto a dátum konania, sektor a identifikáciu konkrétneho miesta. Zároveň je pri každej položke uvedená cena za vstupenky, poplatok za služby, medzisúčet a celková suma.
Upozorňujeme Vás, aby ste si pred platbou dôsledne preverili obsah košíka! Zakúpené vstupenky nie je možné vrátiť ani vymeniť!
Ak by ste si želali vstupenku z košíka vymazať, kliknite na tlačidlo „Vymazať”. Ak by ste si priali vymazať všetky vstupenky z košíka, kliknite na tlačidlo „Vymazať všetko”.

3.1 Spôsob doručenia
Spôsob dorušenia je preddefinovaný samotným usporiadateľom podujatia. Pre podujatie môže byť predvolený iba jedne spôsob dorušenia.
• Elektronický poukaz/ voucher
Elektronický poukaz je potvrdzujúci email, ktorý je zo systému automaticky generovaný a zaslaný na Vami zadanú emailovú adresu po úspešnom uskutočnení online objednávky. Tento email obsahuje zoznam zakúpených vstupeniek identifikačné číslo, tzv. ID poukazu. Prosíme Vás, aby ste si tento email vytlačili a predložili ho v pokladnici miesta podujatia pred predstavením. V pokladnici Vám na základe tohto emailu (ID poukazu) vytlačia platné vstupenky na predstavenie.
• E-ticket / Hometicket
E-Ticket je platná elektronická vstupenka, ktorá Vás oprávňuje na vstup na podujatie. Obsahuječiarový kód, ktorý obsahuje všetky informácie týkajúce sa Vašej objednávky. Po obdržaní potvrdzujúceho emailu je potrebné otvoriť každý odkaz a vytlačiť každý PDF dokument. Na otvorenie odporúčame program Adobe Reader. Pre tlač je nevyhnutné použiť kancelársky papier formátu A4 laserovú tlačiareň, iné postupy môžu znehodnotiť čiarový kód.
Autorizácia elektronických vstupeniek pri vstupe na podujatie sa uskutočňuje pomocou kontroly čiarových kódov na elektronickej vstupenke. Zákazník je povinný E-ticket chrániť pred stratou, odcudzením a akýmkoľvek zneužitím.  V prípade zneužitia E-ticketu (napr. kopírovaním) je vstup umožnený zákazníkovi, ktorého čiarový kód bol do systému pri vstupe na podujatie načítaný ako prvý. Každý nasledujúci E-ticket s totožným čiarovým kódom je považovaný za kópiu a je neplatný.

3.2 Forma úhrady
• Tatrapay - Túto formu úhrady zvoľte v prípade, ak máte zriadený účet v Tatra banka a.s. a máte prístup do služby Internetbanking.
• Banková karta (Cardpay) - Prostredníctvom slúžby Cardpay platíte cez virtuálny POS terminál Tatra banky. Môžete zaplatiť kartami Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro alebo Diners Club International®. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.

4. Platba
• 4.1 Údaje o zákazníkovi
V kroku "platba" je potrebné, aby zákazník vyplnil všetky polia formulára. Sú nevyhnutné na spracovanie objednávky. V tomto kroku objednávky zakliknútím alebo kliknutím na tlačítko "platba" vyjadruje zákazník súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami (, vktorých sa dočítate aj o ochrane dát a osobných údajov)
• 4.2 Presmerovanie na stránku banky
Po kliknutí na tlačidlo PLATBA je zákazník presmerovaný na webovú stránku zmluvnej banky, zabezpečenej SSL protokolom, ktorý zabezpečuje bezpečnosť prenášaných údajov. Túto službu poskytuje pre InterTicket Tatra banka, a.s.
• Ak ste si z platobných možností vybrali službu Tatrapay, nákup realizujete prostredníctvom Internet bankingu Tatra banky.
• Ak ste si z platobných možností vybrali platbu kartou, na stránke banky je potrebné pozorne vyplniť nasledovné políčka:
Pole označené hviezdičkou (*) je povinné.
Pri vypĺňaní údajov o bankovej karte, vyplňte dôsledne nasledovné údaje:
- meno držiteľa karty: vpíšte meno a priezvisko držiteľa uvedené na bankovej karte,
- číslo bankovej karty: vpíšte číslo karty pozostávajúce zo 16 znakov bez medzery a spojovníka,
Pozor! Číslo karty nie je totožné s číslom účtu!
- dátum expirácie platobnej karty: Karte obsahuje údaje, ako je kalendárny mesiac a rok ukončenia platnosti. Zvoľte správny dátum, t.j. mesiac a rok ukončenia platnosti bankovej karty,
- overovací kód bankovej karty, tzv. kód CVC2. Tento overovací kód nájdete na embasovaných kartách (Visa Classic, MasterCard a American Express) vždy, avšak obsahujú ho už aj iné typy bankových kariet. Overovací kód karty (CVC2) predstavuje posledné trojčíslie v podpisovej oblasti na rube Vašej karty. Karty AMEX majú namiesto toho štvorciferný kód na lícnej strane karty. 
Môžete zaplatiť kartami Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro alebo Diners Club International®. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.

Ak si nie ste istý,alebo Vaša karta nie je pri úhrade akceptovaná, obráťte sa na svoju banku a preverte si možnosť platby touto kartou cez internet.

5. Potvrdenie úspešnosti nákupu
Na stránke banky je zákazník na záver transakcie vyzvaný, aby pre konrektné ukončenie transakcie stlačil tlačidlo "POKRAČOVAŤ". 5-10 sekúnd po jeho stlačení je zákazník presmerovaný späť na stránku spoločnosti Interticket, kde je oboznámený z priebehom objednávky a ďalším postupom.
Na e-mailovú adresu, ktorú zákazník uviedol v priebehu objednávky, systém zašle potvrdzujúci email o objednávke.
Úspešne realizovanú objednávku nie je možné odvolať, upraviť alebo ju zrušiť.

Ak tento e-mail nedostanete do jednej hodiny od momentu realizácie objednávky, prosíme Vás, aby ste nezačali vykonávať opätovnú transakciu, ale kontaktujte nás emailom na adrese: interticket@interticket.sk alebo telefonicky. Potvrdzujúci e-mail o Vašej objednávke Vám v prípade potreby, či Vašej požiadavky môžeme poslať opakovane. Úspešnosť objednávky nezávisí od zaslania potvrdzujúceho emailu. Aj bežná telekomunikačná chyba alebo nesprávne zadanie emailovej adresy môžu zapríčiniť nedoručenie potvrdzujúceho emailu.
V takom prípade nás prosím bezodkladne kontaktujte!

6. Chyba pri platbe
Ak sa nastane chyba pri platbe, prosíme Vás, aby ste nás ihneď kontaktovali a nezačínali nový nákup!

7. Žiadosť o faktúru
Ak potrebujete vystaviť faktúru týkajúcu sa Vášho nákupu, obráťte sa na nás emailom na adrese: interticket@interticket.sk alebo telefonicky. Nákup nerealizujte, kým od nás neobdržíte odpoveď.

Ďakujeme Vám, že ste sa informovali o možnostiach a pravidlách procesu nákupu vstupeniek cez systém InterTicket.

Upozornenie! Časový limit na nákup čoskoro vyprší!
odhadovaný zostávajúci čas:
00:00

položka/y v košíku

celkom:


Váš časový limit na nákup vypršal. Prosím, znova vložte vstupenky do košíka.